17 april is de dag van de bevrijding van Oldebroek. Het onderhoud van het oorlogsmonument in het centrum van Wezep is in handen van de basisscholen. Sinds 1990 vindt jaarlijks en op plechtige wijze de overdracht en adoptie van het monument plaats. Nu vond de overdracht plaats van groep 8 van basisschool de Rank aan groep 7 van de Oranjeschool. Om 10.30 uur hadden de kinderen, onderwijzers, veteranen en leden van de Bond van Wapenbroeders en burgemeester mr. A. Hoogendoorn zich verzameld bij het monument en kon de heer H. van der Zande na zijn inleiding de ceremonie laten aanvangen.

Taptoe signaal
Kelly van den Berg, trompettist van het juniorenkorps van de van Limburg Stirum Korpsen, bracht na het 'Geeft acht' het signaal 'Taptoe Infanterie' ten gehore. Hierna volgde de minuut stilte gevolgd door één couplet van het Wilhelmus, ook weer gespeeld door Kelly. Tijdens het Wilhelmus werd de vlag, door twee schoolkinderen in top gehesen. Na afloop van de plechtige overdracht was er nog een afsluitend samenzijn in de Oranjeschool waar de heer Van de Zander en de burgemeester het woord voerden. Hierbij benadrukte beide heren dat het in vrijheid kunnen leven geen vanzelfsprekendheid is en dat wij, dus ook de kinderen, zich daar goed bewust van moeten zijn door daar zelf ook een eigen bijdragen aan te leveren. 

In lengte van jaren
Dat de muzikale bijdrage op prijs werd gesteld kwam tot uitdrukking in de woorden die tot Kelly werden gericht tijdens het samenzijn in de Oranjeschool. Als van Limburg Stirum Korpsen mogen we blij zijn met leden die op deze wijze de vereniging vertegenwoordigen. Fijn dat onze jeugd zich zo inzet voor sociaal- maatschappelijk belangrijke zaken. Hier gaat de stelling op voor de jeugd door de jeugd. Door afspraken tussen de heer Van der Zande en de voorzitter van de van Limburg Stirum Korpsen zal deze muzikale bijdrage vanuit het juniorenkorps tot in lengte van jaren blijven bestaan. Bij de vLS Korpsen maakt het standaard onderdeel uit van de jaarlijkse activiteiten.

Foto's Alinda Bosma