De van Limburg Stirum Korpsen beschikken over trouwe leden. Tijdens de laatste Algemene Ledenvergadering werd Hanneke Luyke – Van Diepen gehuldigd met haar 25 jarige jubileum.  

25 jaar muzikant
Tijdens de Algemene Ledenvergadering op 18 maart jl. is Hanneke Luyke – van Diepen gehuldigd. Zij begon op 8 jarige leeftijd bij de Jong van Limburg Stirum Band als trompettist. Daarna stroomde zij door naar de senioren van de van Limburg Stirum Band en stapte zij over op althoorn. Sinds 3 jaar speelt zij nu waldhoorn. Al 25 jaar muzikant bij één vereniging en nog bruisend van energie zet zij zich ook in voor de muziekbibliotheek van de vereniging.

Verrassing
Een jubileum als dit mag niet onopgemerkt voorbijgaan. Het was voor Hanneke dan ook een totale verrassing toen ook haar man en twee kinderen de huldiging kwamen opluisteren. Hanneke komt uit een muzikaal nest. In 2009 maakte zij met haar twee zussen, broer en haar vader deel uit van de van Limburg Stirum Band tijdens de marswedstrijd op het Wereld Muziek Concours (WMC) te Kerkrade met haar moeder als trouwe supporter op de tribune.

Verheugd
Als vereniging zijn we verheugd zulke trouwe leden in ons midden te hebben. Juist deze leden geven de stabiliteit aan het verenigingsleven. Leden en bestuur wensen Hanneke nog vele muzikale jaren toe binnen de van Limburg Stirum Korpsen.